Oonchi Awaaz Urdu Weekly

Oonchi Awaaz Urdu Weekly
*************** Geedad Ki Sau Sala Zindagi Se, Sher Ki Ek Din Ki Zindagi Behtar Hai *************** -(-Sher-e-Mysore Tippu Sultan)

Home 1

home 2

asak